Missie en visie

De praktijk die startte als solopraktijk en uitgroeide tot een duo en nu groeps- en opleidingspraktijk, heeft een duidelijk visie en missie:

Er zijn drie belangrijke kernwaarden die het beleid bij De Hoeksteen bepalen: medisch, praktisch en toekomstgerichtheid.

1. Medische waarde

Samen staan we sterk: De Hoeksteen wilt kennis bundelen, informatie uitwisselen en een eenvormig beleid uitdragen.

De Hoeksteen verbindt zich ertoe rationeel om te gaan met medicatie en onnodige medicatie ten allen tijde te vermijden. Verwijzingen naar andere artsen gebeuren altijd met gegronde reden. De Hoeksteen communiceert en overlegt met patiënten over de te volgen medische weg waarbij de arts als raadgever en deskundige optreedt.

2. Praktische waarde

Groepspraktijk De Hoeksteen staat voor efficiënte en deskundige zorgverlening. We willen  doelgericht werken om de dienstverlening voor patiënten vlot te laten verlopen. De Hoeksteen zet hoog in op bereikbaarheid van haar artsen en administratie en biedt haar patiënten verschillende mogelijkheden om te communiceren met zowel de artsen als het ondersteunende team. Elke patiënt is in dit systeem gelijkwaardig en verdient onze volle aandacht. We verbinden ons ertoe iedereen gelijk te behandelen, ongeacht leeftijd, ras, sekse of seksuele oriëntatie.

3. Toekomstvisie

De Hoeksteen gelooft in een samenleving waar de jeugd de toekomst is. De Hoeksteen zet dan ook volop in op verjonging en leren. Onze praktijk is een leercentrum waar er plaats is voor bijscholing. We geloven in de waarde van studenten die hun stage hier willen afwerken en bieden Huisartsen in Opleiding de ruimte om zich te ontwikkelen tot huisartsen. We vinden het belangrijk onze kennis uit te wisselen en over te dragen naar zowel collega’s als patiënten.