Nieuws

REISVACCINATIES

  • maak tijdig je afspraak: ten minste 3 maand vóór je vertrek
  • neem je vaccinatieboekje mee
  • check je vaccinatiestatus op cozo of my healthviewer
  • op http://Wanda.be vind je up-to-date gezondheidsinformatie voor op reis, maar ook een handige landenlijst met de regelgeving, reisinformatie en vaccinatieadviezen per land.

NIET NAGEKOMEN AFSPRAAK OF LAATTIJDIGE ANNULATIE

Onze artsen worden geregeld geconfronteerd met patiënten die hun afspraak niet nakomen of hun arts hierover laattijdig verwittigen. Een schadeloosstelling (15€/ 18€ avond) zal gevraagd worden indien een afspraak  niet is nagekomen of laattijdig (<24u) werd afgezegd.

VERANDERING TESTBELEID BIJ COVID KLACHTEN

Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, en de zorg niet te overbelasten, is de belangrijkste maatregel het laten toedienen van een herfstbooster, vooral als je een hoger risico op besmetting of ernstige ziekte loopt (50+, verlaagde immuniteit of zorgverlener). Verder blijven een goede ventilatie en de gekende basishygiënemaatregelen (mondmasker, handen wassen, enz) van groot belang.

Pas je gedrag dus aan in functie van je symptomen en contact met personen met een risico op ernstige ziekte, en niet enkel op basis van een coronatest. Ook dat is onderdeel van het leren samenleven met het coronavirus.

De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid heeft beslist om voor personen met symptomen zoveel mogelijk in te zetten op het gebruik van Rapid Antigen testen (RAT), uitgevoerd door een zorgverlener (oa huisarts, apotheker) of dmv een zelftest, in plaats van de duurdere PCR-testen.

Wanneer je je ziek voelt, (bv hoesten en niezen), blijf dan thuis als het kan. Als het niet anders kan, draag dan altijd een mondmasker buitenshuis, zoals op het openbaar vervoer, en bewaar afstand van je vrienden, familieleden of collega’s, zolang je klachten hebt. Zo vermijd je dat je andere mensen besmet. Een zelftest in de eerste 5 dagen blijft aanbevolen, vooral bij contact met personen met een hoger risico.

Als je test positief is, blijf je nog steeds 7 dagen in isolatie (vanaf het begin van de symptomen) en draag je vervolgens gedurende 3 dagen buitenhuis een mondmasker. Ook bij een negatieve zelftest blijf je best thuis (en/of draag je een mondmasker), zolang de symptomen duren. Een negatief resultaat met een zelftest sluit een besmetting met het COVID-19 virus immers niet uit, en ook overdracht van andere luchtwegvirussen (zoals het griepvirus) wordt best voorkomen.

Als de klachten na 5 dagen nog aanhouden en/of verergeren, contacteer dan je huisarts. Deze kan op basis van je individueel geval beslissen of een (tweede) test aangewezen is, en zo ja, met welk type test.

Het wordt sterk aanbevolen dat kinderen ouder dan 6 jaar die klachten hebben (hoesten, keelpijn, enz) thuisblijven en een mondmasker dragen voor alle verplaatsingen, zoals op het openbaar vervoer. 

CORONA-VACCINATIE

https://www.laatjevaccineren.be/covid-19/covid-19-vaccinatie-via-de-huisarts-of-apotheker
Je laten vaccineren voorkomt dat je COVID-19 (opnieuw) krijgt.
Want ook als je eerder al besmet was, kun je terug besmet raken en ernstig ziek worden.
Je beschermt niet alleen jezelf, maar ook je familie, collega’s, vrienden en de kwetsbaren in je omgeving.

Vanaf 1 januari 2023 moet u voor een vaccinatie tegen COVID-19 naar uw apotheker gaan.

Welke apothekers vaccineren?

Let op: niet elke apotheker is gekwalificeerd om COVID-19 vaccins toe te dienen. Zoek hier op basis van uw adres, postcode of woonplaats welke apothekers in uw buurt COVID-19-vaccins kunnen toedienen (vink de optie “COVID-vaccinatie” aan).

https://www.laatjevaccineren.be/covid-19/covid-19-vaccinatie-via-de-huisarts-of-apotheker

REIZEN EN TESTCENTRA

Reizigers en patiënten met milde symptomen kunnen zich laten testen via volgende labo’s:

UZ Gent 09 332 12 30 Het testcentrum is elke weekdag open van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 8 tot 13 uur. Vanaf 1 juli ook op zon- en feestdagen van 8 tot 13 uur. Een afspraak maak je via mijn.uzgent.be Vanaf 28 juni heb je een code nodig voor je test. Je vraagt de code aan via mijngezondheid.be. Let op: de geldigheid van de code is beperkt.

AZ Sint-Lucas 09 224 64 45 Zonder afspraak van ma-vrij van 10u-12u en 14u-18u, op zat van 10u-12u. Inschrijving aan onthaal van ziekenhuis is noodzakelijk.
CRI 09 329 23 00 Industriepark-Zwijnaarde 3, 9052 Gent
Labo Iliano 09 228 19 70 Schouteerpark 15, 9070 Destelbergen
Medina 09 371 49 06 Koning Leopold II laan 1, 9000 Gent
Medilab 09 222 02 72 Gordunakaai 60, 9000 Gent
AZ Maria Middelares 09 246 46 46 Buitenring Sint-Denijs 30, 9000 Gent. Online boeken via
https://www.mariamiddelares.be/nl/afspraken?step=3&specialism=104&doctor=584806#appointment

extra info omtrent verkrijgen van testcode i.k.v. hoog risico-contact/ reizen als ook de mogelijke testcentra: https://mijncoronatest.be/

Het COVID-certificaat

http://www.vlaanderen.be/covid-certificaat

  • De burger kan zijn vaccinatiecertificaat online raadplegen (en zelf afdrukken of per post laten verzenden).
  • Vragen ? U kan terecht bij een centrale helpdesk COVID-certificaten (nummer: 078/78.78.50). De centrale helpdesk COVID-certificaten zal kunnen nakijken of het certificaat aanwezig is en eventueel opnieuw versturen. Deze centrale helpdesk krijgt geen inzicht in de gegevens in Vaccinnet zelf. 

reopen.europa.eu/nl

U doet er goed aan de regels van het land van bestemming voor vertrek na te kijken.

U vindt reisadvies op de Europese website reopen.europa.eu/nl 

of

het reisadvies op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse zaken https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

NAAR DE APOTHEEK MET OF ZONDER PAPIER

Sinds 1 januari 2020 is het elektronisch voorschrijven verplicht voor geneesmiddelen (voor patiënten niet opgenomen in het ziekenhuis) en mag het voorschrift niet meer op een klassiek papieren voorschrift geschreven worden.

Er zijn wel enkele uitzonderingen, zoals in geval van voorschrijven tijdens een huisbezoek door je huisarts, of als je huisarts ouder is dan 64 jaar.

De apotheker kan het elektronisch voorschrift van de voorschrijver via de computer digitaal raadplegen en afhandelen.

Je kan het elektronisch voorschrift dan rechtstreeks op je smartphone tonen ofwel kan de apotheker via jouw identiteitskaart (e-ID) of een ander identificatiemiddel (rijksregisternummer) toegang krijgen tot jouw openstaande voorschriften. Als je dit niet wenst of niet over de digitale mogelijkheden beschikt, kan je ook nog steeds met een papieren bewijs bij de apotheek terecht. De voorschrijver zal je als patiënt informeren over de mogelijkheden en jou de keuze laten.

Je kan de voorschriften zelf raadplegen op de officiële digitale gezondheidsportalen

Wil je nog meer weten over het waarom en het hoe van deze nieuwe werkwijze? https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/dematerialisatie_geneesmiddelenvoorschrift_fase3.pdf