Noodnummers

Huisartsenwachtpost: weekend en feestdagen en van 19u – 08u op weekdagen
1733              https://www.huisartsenwachtposten.be/

Wachtdiensten tandartsen
09 033 99 69

Wachtdiensten apothekers
0900 10500

Antigifcentrum
070 245 245

Tele-onthaal
106

Hulplijn voor elke burger die vragen heeft over geweld, misbruik en kindermishandeling

1712

Brandwondencentrum
02 264 48 48

Aidstelefoon Vlaanderen
078 15 15 15

Drugslijn
078 15 10 20

Kindermishandeling
0800 97 079

Zelfmoordpreventie
02 649 95 55

Rode Kruis
105

Kinder- en Jongerentelefoon
078 15 14 13

Centra Algemeen Welzijnswerk
09 225 06 52 (CAW Artevelde)
09 223 66 55 (CAW Visserij)