Derdebetalerssysteem

Voor mensen met financiële moeilijkheden bestaat een derdebetalersregeling. Dat houdt in dat zij enkel het remgeld ( € 1 of € 4) moeten betalen voor een huisbezoek of een consultatie en dat wij de rest van de rekening rechtstreeks met de mutualiteit vereffenen.