Globaal Medisch Dossier

Wat?

In het GMD worden alle gegevens bijgehouden over uw gezondheid zoals:

  • medische voorgeschiedenis;
  • geneesmiddelengebruik;
  • gevolgde behandelingen;
  • verslagen van specialisten en andere zorgverleners.

Daarnaast staat het GMD ook in het teken van preventie. De huisarts die het GMD bijhoudt, mag bij patiënten tussen 45 en 75 jaar  een checklist bespreken. De checklist bestaat onder andere uit informatie over uw:

  • roken en alcoholgebruik;
  • risico op hart- en bloedvatproblemen;
  • onderzoek voor de opsporing van dikkedarm-, baarmoederhals-, en borstkanker;
  • vaccinaties.

Waarom?

Het globaal medisch dossier (GMD) geeft uw vaste huisarts een totaalbeeld van uw gezondheid. Zo kan de arts onder meer beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of de behandelingen op elkaar zijn afgestemd.

Vaste patiënten kunnen bij ons intekenen voor een GMD. Elk kalenderjaar wordt dit automatisch verlengd.