Online afspraak maken

Op 17 MRT 2020 besliste de federale overheid om het noodplan huisartsgeneeskunde af te kondigen. Concreet houdt dit in dat alle huisartsen net zoals in de ziekenhuizen alle niet-urgente zorg moeten uitstellen.

Consultaties voor routine-controles (bv.: bloedafnames, vernieuwing voorschrift, banale klachten) worden best uitgesteld tot na de corona-epidemie.

Vrije consultaties worden voorlopig afgelast.

Momenteel is het dus niet meer mogelijk om online een afspraak te maken.

Neem telefonisch contact op met ons  indien

  • U  de volgende symptomen vertoont:                                                                          Koorts > 37,5, hoest, ademhalingsmoeilijkheden, spierpijn
  • U een dringend probleem heeft

 

Een afsprakenblok geldt voor één persoon. Wilt u dus samen met een familielid komen, dan moet u de keuze-knop “afspraak 2 personen” aanklikken.
Vermeld duidelijk de reden van uw afspraak.

Indien u een afspraak voor een verzekering of ingreep nodig heeft, dient u de keuze-knop “verzekering” of “consult voorafgaand een operatie” aan te klikken.

Meld je 5 minuten (!!!) vroeger  aan dan het aangegeven uur van je afspraak zodat het secretariaat je id kaart kan inlezen.

Indien u een afspraak niet kunt nakomen, gelieve tijdig te annuleren (binnen de 24u).

Wenst U online een afspraak te maken, ga naar

http://www.afspraken.be

Typ “De Hoeksteen” in en duid de arts van uw keuze aan.